Naar hoofdcontent

Reglementen en regelingen

I Stock 496792560 handen

Statuten

Stichting Stimenz is statutair gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41040021. Je kunt hier de statuten downloaden.

Bestuursreglement

Het reglement van Raad van Bestuur Stichting Stimenz kun je hier downloaden.

Reglement raad van toezicht

In het reglement raad van toezicht is vastgelegd voor welke besluiten van het bestuur goedkeuring nodig is van de raad van toezicht. In het reglement van de raad van toezicht is de werkwijze van de raad vastgelegd.

Klokkenluidersregeling

Heb jij de indruk dat er binnen Stimenz (of een andere organisatie waarmee je samenwerkt) iets helemaal niet pluis is, en je kunt dit niet kwijt bij je leidinggevende? Dan brengt de klokkenluidersregeling misschien een oplossing. Je kunt de klokkenluidersregeling hier downloaden.