Naar hoofdcontent

Missie, visie en kernwaarden

I Stock 638505908

Iedereen telt mee

We leven in een samenleving waarin de kloof tussen mensen die wel en niet kunnen meekomen steeds groter lijkt te worden. Wij zijn er voor alle mensen die op de een of ander manier een steuntje in de rug nodig hebben in hun dagelijks leven. Omdat ze kwetsbaar zijn of omdat het tijdelijk even niet gaat. Met onze 200 professionals en ruim 600 vrijwilligers ondersteunen we mensen, gezinnen en buurten. Met individuele hulp en concrete projecten. Om het tijdelijk even samen te doen en om te zorgen dat ze uiteindelijk weer verder kunnen. Zelfstandig of met blijvende steun van hun netwerk, als dat nodig is. Van mens tot mens. Omdat wij geloven in een samenleving waarin iedereen meetelt.

Missie, visie en kernwaarden

Missie (waar staan we voor)

Wij maken werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht

Visie (waar gaan we voor)

Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale samenleving.

Waarin blinken wij uit

Verbindend zijn (contact maken), Reflectief, Praktisch, Bescheiden (vanuit dienstbaarheid), Eigen(heid), Toegankelijk

Onze kernwaarden

Maatschappelijk betrokken, Ondernemend, Onafhankelijk
Ik voelde me eenzaam en zag of sprak niemand. Ik wilde wel wat gaan doen, maar hoe zet je de eerste stap? Samen met de sociaal werker heb ik gekeken naar activiteiten in de buurt en sinds kort doe ik mee met een wandelclub.
I Stock 1178857901
John 67 jaar, alleenstaand