Naar hoofdcontent

De Belastingdienst heeft Stimenz aangemerkt als ANBI, ofwel: Algemeen Nut Beogende Instelling.

I Stock 1337270537

Wij staan ingeschreven als:

Stichting Stimenz
KVK-nummer: 41040021
Postadres: Postbus 884, 7301BC Apeldoorn
Bezoekadres: Prins Willem Alexanderlaan 1419, 7312 GA Apeldoorn
Telefoon: 088 - 784 64 64
E-mailadres: info@stimenz.nl
Website: www.stimenz.nl
RSIN / fiscaal nummer: 80.42.007

Standaardformulier publicatieplicht: klik hier

Jaarplan 2022: klik hier

Beloningsbeleid

Stichting Stimenz valt onder de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Voor ons personeelsbeleid volgen wij dan ook de cao Sociaal Werk waarin de arbeidsvoorwaarden (waaronder salaris, functies, werktijden, toeslagen, opzegtermijn, pensioen) zijn vastgelegd.

De Raad van Toezicht valt niet onder de cao. Zij ontvangen een passende honorering voor hun werkzaamheden. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarbij rekening wordt gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Momenteel is deze honorering 7.500 euro per jaar (voorzitter) en 5.000 euro per jaar (overige RvT-leden).

Jaarverslag en financiële verantwoording

Klik hier voor een pdf-versie Jaaroverzicht 2023, de jaarrekening 2022 en de jaarrekening 2023 van Stichting Stimenz.