Naar hoofdcontent

De ouderenadviseur, een specialist op het vakgebied ouderen

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
HR jongvolwassen buurt

De ouderenadviseurs van Stimenz zijn werkzaam in Apeldoorn en in alle dorpen van de Gemeente Apeldoorn. Als ouderenadviseur ben je als spin in het web en weet je alles rondom de oudere inwoner. Je beheerst de juiste vaardigheden om contact met ouderen te kunnen leggen en te onderhouden en op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Je biedt ondersteuning om samen vraagstukken op te lossen. Je bezit de kennis van de benodigde netwerkmogelijkheden, van beperkingen en ziekte, alles met oog op de ouder wordende inwoner.

Anouk Smits, ouderenadviseur bij Stimenz in Apeldoorn, vertelt dat ouderenadviseurs niet alleen informatie, advies en ondersteuning bieden aan ouderen, maar ook aan hun familie en mantelzorgers. “Ook zij kunnen ten allen tijde op de kennis en het netwerk van de ouderenadviseurs terugvallen”, aldus Anouk. De ouderenadviseurs blijven zich ontwikkelen en bijscholen, hun netwerk vergroten en verdiepen.

Of de vraag nou over welzijn, zorg of wonen gaat, de ouderenadviseur weet de weg te vinden naar de benodigde instanties en netwerken om ouderen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo hebben zij goede contacten met o.a. huisartsen, praktijkondersteuners, zorgverleners, politie, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, enzovoort. Alles wat je maar kunt bedenken wat in het netwerk van een oudere van belang kan zijn. Ook binnen Stimenz weten de ouderenadviseurs hun weg te vinden en zoeken ze bijvoorbeeld de samenwerking met de sociaal raadslieden, de buurtregisseurs en opbouwwerkers.

Het werk van de ouderenadviseurs is outreachend. Zo stappen zij af op zorgelijke meldingen en/of signalen rondom een oudere. Bij voorkeur met medeweten en toestemming van de contactpersoon, maar soms wil een contactpersoon dit niet om zijn relatie met de oudere niet te verstoren. Het contact met de ouderenadviseurs is laagdrempelig en vrijwillig en iedereen kan en mag contact opnemen met een vraag of signaal omtrent ouderen.

Anouk: “Als onafhankelijk cliëntondersteuner staan we naast de ouderen, we kunnen hen met raad en daad bijstaan. Wij kunnen, indien nodig, ondersteuning bieden, maar nemen nooit de regie van de ouderen over. Het betreft een gratis dienstverlening , waarbij informatie en advies wordt gedeeld. Dit alles met het oog op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en het welzijn van ouderen. Het geven van voorlichting hoort daar natuurlijk bij”.