menu

Spreekuren Sociaal Raadslieden in Apeldoorn

Heeft u een juridische vraag of hulp nodig bij het invullen van een formulier, dan kunt u op het spreekuur langskomen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijdens de spreekuren hebben de sociaal raadslieden beperkt de tijd (10-15 minuten) om het probleem helder te krijgen en al zoveel mogelijk op te lossen. Mocht het zo zijn dat u meer tijd nodig heeft, dan zal er een vervolgafspraak worden gemaakt.  

Vanaf een halfuur voor aanvang van het spreekuur worden er nummers uitgedeeld. Na ontvangst van het nummer neemt u plaats in de wachtruimte tot u aan de beurt bent. Dit geldt alleen voor de spreekuren die worden gehouden op de Brinklaan. Tijdens de spreekuren kunnen de sociaal raadslieden, tot hun spijt, maar een beperkt aantal cliënten helpen (in volgorde van binnenkomst). Als het druk is bestaat de kans dat u niet geholpen kunt worden en verwezen wordt naar een volgend spreekuur.

Hulp bij het invullen van formulieren

Tijdens de spreekuren op maandag- en vrijdagochtend van 10:00 – 11:30 uur kunt u hulp krijgen bij het invullen van diverse formulieren. U wordt hierbij geholpen door een van onze goed opgeleide vrijwilligers.

Juridisch spreekuur

Elke vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur kunt u terecht op een juridisch spreekuur in samenwerking met BBM-advocaten.

Centenkwesties

Centenkwesties is een inloopspreekuur voor al uw vragen over geld en schulden: elke dinsdag van 14:00 tot 16.00 uur in De Matenhof (Warenargaarde 775 Apeldoorn).  Hier krijgt u advies of ondersteuning, passend bij uw vraag. Het spreekuur is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, Stimenz, MEE Veluwe en de Matenhof.

 

Spreekuren in Apeldoorn

Naast onze spreekuren op de Brinklaan is het ook mogelijk om op een van onze wijkspreekuren te komen. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties en tijden. 
  
 

Centrum / Noordwest

 

 

Hoofdkantoor Stimenz - Brinklaan 268

maandagochtend (incl. formulieren)

10.00-11.30 uur

           

vrijdagochtend (incl. formulieren)

10.00-11.30 uur

Ontmoetingsplek de Veenkamp - Gemzenstraat 9

dinsdagmiddag

13.30-15.30 uur

Ontmoetingsplek Berkenhove – Kon. Lodewijklaan 387a

donderdagmiddag

14.00-16.00 uur

Ontmoetingsplek Ontmoet & Co - Roggestraat 35
(tegenover de brandweerkazerne)

vrijdagmiddag

14.00-16.00 uur

 

Noordoost

Ontmoetingsplek Atrium - Aristotelesstraat 603a

maandagmiddag

13.00-16.00 uur

OntmoetingsplekTalmaBorgh - Fortlaan 47

maandagmiddag

14.00-16.00 uur

Ontmoetingsplek Kon. Wilhelmina (in het Grand Café) - Operaplein 181 (met auto via Lohengrinstraat)

vrijdagmiddag

13.00-15.00 uur

 

Zuidoost & Zuidwest

Zuidoost

 

 

Ontmoetingsplek de Matenhof - Warenargaarde 775

dinsdagmiddag

14.00-16.00 uur

Ontmoetingsplek de Berghorst - Gijsbrechtgaarde 30

donderdagmiddag

14.00- 16.00 uur

Zuidwest

 

 

Ontmoetingsplek de Graanhof - Graanhof 2

dinsdagochtend

10.00-12.00 uur

Ontmoetingsplek Vogelnest - Spreeuwenweg 1a

woensdagmiddag

13.30-15.30 uur

                       

donderdagmiddag

13.30-15.30 uur

Dorpshuis De Hoge Weye - Dorpstraat 28-36 Beekbergen

donderdagmiddag

12.00-14.00 uur

 

De sociaal raadslieden houden ook spreekuur in Elburg, Putten, Oldebroek, Nunspeet en Harderwijk. Klik hier voor de spreekuurtijden in deze regio's.

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend is er tussen 8:30 en 12:30 uur een sociaal raadsman/-vrouw beschikbaar voor telefonische vragen: 088 784 64 64. Verder kunt u via info@stimenz.nl uw vraag ook digitaal stellen.