menu

Spreekuren Sociaal Raadslieden in Apeldoorn

Heeft u een juridische vraag of hulp nodig bij het invullen van een formulier, dan kunt u op het spreekuur langskomen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijdens de spreekuren hebben de sociaal raadslieden beperkt de tijd (10-15 minuten) om het probleem helder te krijgen en al zoveel mogelijk op te lossen. Mocht het zo zijn dat u meer tijd nodig heeft, dan zal er een vervolgafspraak worden gemaakt.  

Vanaf een halfuur voor aanvang van het spreekuur worden er nummers uitgedeeld. Na ontvangst van het nummer neemt u plaats in de wachtruimte tot u aan de beurt bent. Dit geldt alleen voor de spreekuren die worden gehouden op de Brinklaan. Tijdens de spreekuren kunnen de sociaal raadslieden, tot hun spijt, maar een beperkt aantal cliënten helpen (in volgorde van binnenkomst). Als het druk is bestaat de kans dat u niet geholpen kunt worden en verwezen wordt naar een volgend spreekuur.

Hulp bij het invullen van formulieren

Tijdens de spreekuren op maandag- en vrijdagochtend van 10:00 – 11:30 uur kunt u hulp krijgen bij het invullen van diverse formulieren. U wordt hierbij geholpen door een van onze goed opgeleide vrijwilligers.

Spreekuren in Apeldoorn

Naast onze spreekuren op de Brinklaan is het ook mogelijk om op een van onze wijkspreekuren te komen. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties en tijden. 
 

Centrum / Noordwest

 

 

Hoofdkantoor Stimenz - Brinklaan 268

maandagochtend (incl. formulieren)

10.00-11.30 uur

           

vrijdagochtend (incl. formulieren)

10.00-11.30 uur

Ontmoetingspunt de Veenkamp - Gemzenstraat 9

dinsdagmiddag

13.30-15.30 uur

Ontmoetingspunt Berkenhove – Kon. Lodewijklaan 387a

donderdagmiddag

14.00-16.00 uur

Ontmoetingspunt Ontmoet & Co - Roggestraat 35

vrijdagmiddag

14.00-16.00 uur

 

Noordoost

Ontmoetingspunt Atrium - Aristotelesstraat 603a

maandagmiddag

13.00-16.00 uur

Ontmoetingspunt TalmaBorgh - Fortlaan 47

maandagmiddag

14.00-16.00 uur

Ontmoetingspunt Kon. Wilhelmina - Tannhauserstraat 405

vrijdagmiddag

13.00-15.00 uur

 

Zuidoost & Zuidwest

Zuidoost

 

 

Ontmoetingspunt de Matenhof - Warenargaarde 775

dinsdagmiddag

14.30-16.30 uur

Ontmoetingspunt de Berghorst - Gijsbrechtgaarde 30

donderdagmiddag

14.00- 16.00 uur

Zuidwest

 

 

Ontmoetingspunt de Graanhof - Graanhof 2

dinsdagmiddag

10.00-12.00 uur

Ontmoetingspunt Vogelnest - Spreeuwenweg 1a

woensdagmiddag

13.30-15.30 uur

                       

donderdagmiddag

13.30-15.30 uur

Ontmoetingspunt de Vier Dorpen - Loenenseweg 39 Beekbergen

donderdagmiddag

14.00-16.00 uur

 

De sociaal raadslieden houden ook spreekuur in Elburg, Putten, Oldebroek, Nunspeet en Harderwijk. Klik hier voor de spreekuurtijden in deze regio's.

Op dinsdag, woensdag en donderdag is er tussen 8:30 en 12:30 uur een sociaal raadsman/-vrouw beschikbaar voor telefonische vragen: 088 784 64 64. Verder kunt u via info@stimenz.nl uw vraag ook digitaal stellen.