Naar hoofdcontent

Klacht indienen

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe je behandeld bent, het is een uiting van onvrede. Het kan gaan over de bejegening of je gevoel ongelijkwaardig en weinig respectvol behandeld te zijn geweest. Het kan ook gaan over de bereikbaarheid van Stimenz of de manier waarop begeleiding geboden wordt. Wij behandelen jouw klacht altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en proberen zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. Waar dit niet mogelijk blijkt, kan er gebruik gemaakt worden van de onafhankelijke klachtencommissie.

Stappen bij onvrede

1. Bespreek je klacht met je contactpersoon en/of de betreffende medewerker.

2. Wanneer een direct gesprek hierover niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt, kan een officiële klacht worden ingediend bij onze Staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid. Dat kan op de volgende manieren:

3. Er volgt een gesprek waarin de klacht toegelicht kan worden. Dit wordt meestal door de betreffende leidinggevende gedaan, al dan niet samen met de Staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid. Je kunt altijd iemand meenemen naar dit gesprek.

4. Mocht je na dit gesprek en de eventuele toegezegde acties nog niet tevreden zijn, dan kun je de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie. Stimenz maakt hierin gebruik van de Onafhankelijke klachtencommissie van zorgbelang inclusief. Contactgegevens en werkwijze worden verstrekt zodra je ons laat weten te overwegen hier gebruik van te maken.

Vragen over bovenstaande informatie of wil je de uitgebreide klachtenregeling ontvangen? Stuur een mail naar melden@stimenz.nl, we proberen altijd binnen 2 werkdagen te reageren.