Naar hoofdcontent

Passend gedrag

Omdat mensen verschillend zijn en het belangrijk is om het voor iedereen veilig te houden, hebben wij richtlijnen geformuleerd. Hier zijn wij op aan te spreken en hier spreken wij, indien nodig, ook inwoners op aan.

  1. Ongewenste omgangsvormen worden door Stimenz niet geaccepteerd. Dit geldt voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, maar ook voor inwoners, bezoekers en betrokkenen. Wij bespreken ongewenste omgangsvormen met betrokkenen, waarna mogelijk vervolgstappen worden gezet. Stimenz hanteert voor haar medewerkers het interne document ‘gedragscode’. Hierin wordt, als uitwerking van het protocol ongewenste omgangsvormen, beschreven wat Stimenz verwacht aan gedrag en houding van haar medewerkers. Onze sociaal werkers onderschrijven daarnaast de beroepscode sociaal werk BPSW-Beroepscode-2021.pdf
  2. Stimenz verwacht ook van inwoners, bezoekers en betrokkenen gepast gedrag. Een veilige werkomgeving is belangrijk voor iedereen, dus ook in het contact met bezoekers, vrijwilligers en inwoners. Hierbij gaan we uit van een aantal huisregels. Wanneer er gedrag plaats vindt dat tegen de huisregels in gaat, spreken wij de persoon hierop aan.