Naar hoofdcontent

Opstap

I Stock 1092875824 meisje voedselbank web

Opstap is een programma dat kleuters spelenderwijs voorbereidt op groep 3 van de basisschool. De ouders leren hoe zij hun kind kunnen ondersteunen bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Het programma is voor ouders met kinderen van 4-6 jaar die wat extra hulp nodig hebben. Voor meer informatie en aanmelding, kijk bij Zo werkt Opstap, onderaan deze pagina.

Stagiaires en vrijwilligers

Stagiaires en vrijwilligers die de ouders en kinderen willen helpen bij Opstap zijn van harte welkom!

Informatie en contact


Team Opstap telefoonnummer 088 784 64 64 of per e-mailopstap@stimenz.nl. Opstap werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zo werkt Opstap

Ouders krijgen materiaal mee om thuis samen met hun kind te spelen en te oefenen. Contactmedewerkers van Opstap begeleiden hen daarbij. Daarnaast organiseert Opstap groepsbijeenkomsten. Opstap wil ook de ouder-kind-interactie en een actieve leerhouding bij de kinderen bevorderen. Het programma duurt twee jaar. Deelnemers krijgen na afloop een diploma.

Voor wie
Voor ouders met kinderen van 4 - 6 jaar.

In de praktijk

  • Elke week komen de ouders naar een van de Opstap-locaties in de wijk. Daar ontvangen zij materialen en een prenten-, lees- of voorleesboekje.
  • De ouders oefenen elke dag minstens 20 minuten met hun kind. Ze lezen voor, doen spelletjes en raadseltjes over getallen, vormen en kleuren, zingen liedjes, zeggen versjes op en knippen, plakken en kleuren met hun kind om de fijne motoriek te verbeteren. Deze activiteiten sluiten aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het basisonderwijs.
  • Ouders die thuis een computer met internet hebben krijgen een inlogcode zodat zij kunnen werken met het educatieve programma Bereslim.
  • Er is een videocursus voor ouders beschikbaar.
  • Op diverse locaties organiseert Opstap twee keer per maand groepsbijeenkomsten voor de ouders over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Daar ontmoeten de Opstap-ouders elkaar en kunnen zij ervaringen uitwisselen.
  • In enkele gevallen biedt Opstap ondersteuning op maat, bijvoorbeeld als de ouder door werk, ziekte of inburgeringsverplichtingen niet naar de Opstap-locatie kan komen. Als het kind of de ouder wat meer begeleiding nodig heeft bij het programma zet Opstap vrijwilligers en stagiaires in.

Meedoen
Vaak melden de basisscholen kinderen aan voor Opstap. Het gaat dan meestal om kinderen met een taal- of leerachterstand. Ouders kunnen zichzelf en hun kind ook rechtstreeks aanmelden via een aanmeldformulier.