Naar hoofdcontent

Outreachend Team

I Stock 504827030 voor flyer OT

Apeldoorn


Het Outreachend Team is er voor dak-/thuisloze en risicojongeren.

Het Outreachend Team (OT) biedt individuele hulpverlening aan dak-/thuisloze en risicojongeren van 18 tot en met 23 jaar, die op minstens drie leefgebieden problemen ervaren. Vaak hebben ze:

  • geen eigen onderdak
  • geen inkomsten en/of financiële problemen
  • last van (lichte) psychische klachten
  • te kampen met problematisch middelengebruik
  • geen (gezond) sociaal netwerk

Outreachend Team Stimenz

Het Outreachend Team van Stimenz bestaat uit: Marco Betman, Marloes Honders, Lotte de Wit en Jordy Harleman. Het OT is te bereiken via:

Locatie: Asselsestraat 65, Apeldoorn
Tel.: 088 - 784 62 22
E-mail: otapeldoorn@stimenz.nl
Facebook: JongerenTeam.Apeldoorn
Instagram: outreachend_team_apeldoorn


Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de OT-medewerkers:

Marco Betman: 06 30 18 90 42

Marloes Honders: 06 54 23 89 92

Lotte de Wit: 06 23 13 45 58

Jordy Harleman: 06 52 05 08 76

Wat doet het Outreachend Team?
Het Outreachend Team reikt uit. Dat houdt in dat wij naar buiten gaan. Dus de straat op, naar plekken waar (dak- en thuisloze) jongeren zich vaak begeven: in buurtcentra, leegstaande panden, op straat of op andere openbare plekken in de stad. Daar leggen we contact met jongeren die zijn vastgelopen op drie of meerdere leefgebieden. Dit eerste contact vormt vaak de basis voor verdere hulp. Daarnaast komen we ook jongeren tegen die zichzelf aanmelden of door anderen worden aangemeld, denk hierbij ook aan organisaties en instanties. Met de jongeren gaan we in gesprek over de hulpvraag die ze hebben. Als die hulpvraag duidelijk is gaan we ze op weg helpen om de basis weer op de rit te krijgen. Dit kan betekenen dat we jongeren ondersteunen bij zaken zoals: een vaste woonplek, dagbesteding of assistentie bij het vinden van andere hulpverlening. Een dergelijk traject duurt ongeveer drie tot negen maanden.

Onze werkwijze.
Onze werkwijze onderscheidt zich door een praktische insteek bij de problemen die de jongeren ervaren. Of een jongere een slaapplek heeft, dat is belangrijk. De jongeren die we spreken hebben vaak al een vorm van hulpverlening (gehad), waardoor ze vaak toe zijn aan praktische hulp. We zijn een ondersteunende kracht en staan naast de jongeren. We bieden ze hulp waar nodig maar stimuleren ze ook om in hun eigen kracht te staan. Het Outreachend Team handelt op eigen initiatief, maar ook na tips van anderen. Het team werkt zonder indicatie.