menu

Seniorenvoorlichting

Apeldoorn

Veel ouderen zijn niet bekend met regelingen en voorzieningen die er voor hen zijn, of weten niet hoe men op deze voorzieningen een beroep kan doen. Het is belangrijk dat ouderen er tijdig gebruik van maken en niet wachten tot het eigenlijk te laat is en er al zwaardere middelen nodig zijn.

De gemeente Apeldoorn wil de oudere inwoners zoveel mogelijk helpen een weg te vinden in de doolhof van voorzieningen. Het gaat hierbij om mensen bekend te maken met instanties en voorzieningen zoals: het Zorgloket, afdeling Inkomensondersteuning (Regelrecht, Bijzondere Bijstand en collectief Agis), ouderenadviseurs / activiteiten in de wijk, thuiszorg, CIZ, toeslagen etc.


Voor wie is het bedoeld?

Alle zelfstandige wonende ouderen in gemeente Apeldoorn van zeventig jaar en ouder krijgen een huisbezoek aangeboden door de gemeente. Dit huisbezoek wordt uitgevoerd door seniorenvoorlichters van Stimenz. Mocht u eerder een huisbezoek wensen, dan kunt u een verzoek indienen bij Stimenz.


De seniorenvoorlichter

De seniorenvoorlichter is een getrainde (oudere) vrijwilliger die tijdens een eenmalig huisbezoek algemene voorlichting geeft over regelingen, voorzieningen en diensten. De seniorenvoorlichter kan gerichte informatie geven wanneer er vragen zijn of adviseren over hoe knelpunten opgelost kunnen worden.


Hoe werkt het?

U ontvangt een brief van de gemeente Apeldoorn waarin u een huisbezoek wordt aangeboden. Binnen enkele weken na ontvangst van de brief neemt een seniorenvoorlichter van Stimenz contact met u op voor een afspraak. Mocht u geen prijs stellen op een huisbezoek, dan kunt u dat kenbaar maken via een antwoordkaart die u gelijktijdig ontvangt met de brief van de gemeente. Het huisbezoek van de seniorenvoorlichter is gratis en verplicht u tot niets. Onze voorlichters hebben altijd een legitimatie bij zich.


Meer informatie

Heeft u vragen over seniorenvoorlichting? Neem dan tijdens kantooruren contact op met Stimenz, afdeling Seniorenvoorlichting, 088 784 64 64.