Naar hoofdcontent

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolkinderen i Stock 515273420 SMW BO

Schoolmaatschappelijk werk

Apeldoorn

Schoolmaatschappelijk werkers (SMW-ers) richten zich op de begeleiding en ondersteuning van leerlingen/studenten in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wanneer schoolmaatschappelijk werk inzetten?

Het SMW kan worden ingezet als de school niet voldoende of passende hulp (meer) kan bieden aan kinderen (en/of hun ouders). Bijvoorbeeld als er psychosociale of materiële problemen zijn die invloed hebben op de persoonlijke ontwikkeling van het kind. In het basisonderwijs heeft de SMW-er vooral contact met de ouders van kinderen en werkt nauw samen met de beroepskrachten van de school. De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op de school, bij Stimenz of bij het gezin thuis. Het SMW is de verbindende schakel tussen gezin, onderwijs en (jeugd)zorg. Daarnaast geven de SMW-ers informatie, advies en consultatie aan beroepskrachten en teams binnen het onderwijs. Vooral het leren (vroegtijdig) signaleren staat hierbij centraal.

Waarom schoolmaatschappelijk werk inzetten?

Het doel van het SMW is in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen en/of ouders die dat nodig hebben. Het stelt kinderen zo in staat om de school op een gezonde en veilige manier succesvol te doorlopen en af te ronden. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, gedragsproblemen, verslaving, etc.

Hoe werkt de aanmelding?

Zowel ouders/verzorgers als beroepskrachten binnen het onderwijs kunnen zelf contact opnemen met het SMW. Er is geen verwijzing voor nodig, maar ouders kunnen wel (als ze daar toestemming voor geven) verwezen worden, door bijvoorbeeld de intern begeleider, de leerkracht, het CJG, de huisarts of een andere hulpverlener. De SMW-er zal in dat geval zelf met het gezin contact opnemen. De hulp van het schoolmaatschappelijk werk is kosteloos; het wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente.

SMW Stimenz binnen het onderwijs

Het SMW van Stimenz werkt in de gemeente Apeldoorn voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Basisonderwijs

Het SMW van Stimenz werkt voor alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Elk stadsdeel heeft een vast contactpersoon binnen het SMW.

Voortgezet onderwijs

Het SMW van Stimenz werkt voor een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Apeldoorn.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het SMW van Stimenz werkt voor de MBO-opleiding Aventus (locaties Apeldoorn, Deventer en Zutphen).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inzet van Stimenz binnen het bovengenoemde onderwijs? Neem dan contact op met het Schoolmaatschappelijk Werk van Stimenz, via: 088 784 64 64. Als u als school meer wilt weten over de mogelijkheden van het inhuren van SMW (structureel of op afroepbasis), kunt u contact opnemen met de coördinator van het SMW.