menu

Sociaal raadsliedenwerk

Apeldoorn

U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen, subsidies, wetten, regelingen, enzovoort. Soms gaat er wat fout en komt u er niet meer uit. Het is dan vaak lastig om te bepalen hoe u uw probleem het beste kunt aanpakken. Daarnaast is het ook vaak moeilijk uit te zoeken bij welke instantie u moet aankloppen. U kunt dan met uw vraag terecht bij de sociaal raadslieden.

Voor wie?

De sociaal raadslieden zijn er in principe voor alle inwoners van de gemeente Apeldoorn. Echter, indien uw inkomen of vermogen te hoog is, kan het zijn dat u met een duidelijk advies wordt doorverwezen.


Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Op de meeste vragen hebben de sociaal raadslieden een antwoord. We weten veel van wetten en regels en kunnen zo nodig opzoeken hoe het precies zit. Als we zelf geen oplossing kunnen vinden voor uw probleem, dan weten we bijna altijd wel een instantie waar u heen kunt. U kunt bij ons onder meer terecht voor:
  • het vinden van de weg in het doolhof van instellingen
  • het bemiddelen bij het maken van afspraken
  • uitleg over wetten en regels
  • hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift of brief
  • hulp bij het invullen van formulieren
  • het doen van navraag bij instanties hoe uw zaken ervoor staan
  • het meedenken in het vinden van oplossingen voor uw problemen met uw werkgever, met de overheid en andere instanties, of met betrekking tot het huishouden

Spreekuur/telefonisch vragen stellen

U kunt met uw vragen terecht op een van de spreekuren: op onze locatie aan de Brinklaan, op onze wijkspreekuren of in de vijf regiogemeenten van de Noord West Veluwe. 
Woont u in Apeldoorn, Elburg, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek of Putten? Dan is het ook mogelijk om uw vraag telefonisch te stellen.

Teamviewer gebruiken

Het kan handig zijn als een sociaal raadsman of -vrouw met u meekijkt. Dat kan via Teamviewer, een systeem waarmee u hem/haar tijdelijk toegang geeft om online op uw pc of laptop mee te kijken. Deze persoon heeft alleen toegang zolang het gesprek duurt en zal u vooraf aan het gesprek uitleggen hoe het werkt.

U kunt erop rekenen dat wij vertrouwelijk omgaan met de gegevens die u deelt via Teamviewer en met alles wat u met ons bespreekt. Uw gegevens worden niet gedeeld met anderen. En mocht dit nodig zijn om uw vraag op te lossen, dan doen wij dit alleen na overleg met u en met uw toestemming.

Klik hier om teamviewer te starten.