menu

Jongerenwerk

Apeldoorn

Stimenz vindt het belangrijk om jeugd en jongeren optimaal voor te bereiden op hun actieve deelname aan de samenleving. Daarom concentreren veel van de activiteiten van Stimenz zich op de zeer belangrijke leeftijdsgroep van 11 tot 27 jaar.

Participatie

Stimenz biedt jongerenwerk aan in accommodaties en streeft naar het vergroten van de participatie van jongeren in deze accommodaties. Ook zoekt Stimenz deze jongeren actief op via Vindplaatsgericht jongerenwerk. En daar waar jongeren niet zelfstandig in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te dragen, wordt ondersteuning geboden. Jongeren die problemen veroorzaken, worden geconfronteerd met hun gedrag (in samenwerking met politie, bureau HALT, het casusoverleg risicojongeren en jongerenwerk). Straatgroepenteams (Vindplaatsgericht jongerenwerk) zijn daarvoor een uitstekend instrument.

De Jongerencentra hebben de afgelopen jaren ook bijgedragen aan de participatie van jongeren. Er zijn activiteiten ontwikkeld in de accommodaties, die voor een aantal jongeren een tweede huis vormen. Veel van de activiteiten hebben in het huidige jeugdbeleid hun functie bewezen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met een van de jongerenwerkers: 

  • stadsdeel Zuidwest, ‘t Vogelnest: Murat Yalcin,  06 54 23 85 06, m.yalcin@stimenz.nl en Joselito Hasselnook 06 52 05 04 30 j.hasselnook@stimenz.nl 
  • stadsdeel Noordoost, jongerencentrum Het Atrium: Murat Yalcin, 06 54 23 85 06,  m.yalcin@stimenz.nl
  • stadsdeel Noordoost, jongerencentrum De Corner: Wilco Boers, 06 25 00 97 21, w.boers@stimenz.nl      
  • stadsdeel Noordwest, jongerencentrum locatie 7312/Spitsbergenschool: Cihan Özcan, 06 25 00 97 24, c.ozcan@stimenz.nl
  • meidenwerk (in alle stadsdelen): Mariah Veenhof (jongerenwerker & outreachend hulpverlener), 06 30 19 32 12 m.veenhof@stimenz.nl