menu

Artikel 1 Noord Oost Gelderland

Apeldoorn, Elburg, Harderwijk, Noord en Oost Gelderland, Nunspeet, Oldebroek, Putten

Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) zet zich in ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling. Wij handelen vanuit het eerste artikel van de Grondwet en doen dat volgens het strafrecht en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Samen oplossing zoeken bij discriminatie

Voelt u zich gediscrimineerd, of bent u getuige geweest van discriminatie, meld het ons. Samen zoeken we naar een oplossing die bij u past.
U kunt ook bij ons terecht als u vragen heeft over discriminatie. Hoe maakt u het bespreekbaar? Wat is discriminatie en wat kan er tegen gedaan worden? Graag bieden wij u onze expertise aan op dit gebied.

Wij zijn er ook voor de professional die het vraagstuk discriminatie meerdere malen voorbij ziet komen, maar niet precies weet hoe daarop te reageren. Ook organisaties en bedrijven die meer willen weten van het discriminatieklimaat op regionaal en op landelijk niveau kunnen bij ons advies inwinnen. Samen kunnen we werken aan het omzetten van vooroordelen en misstanden naar positieve doelen.

Diensten

U kunt bij ons terecht voor onder meer de volgende diensten:

  • het bieden van een luisterend oor
  • het geven van advies en ondersteuning
  • bemiddeling bij een discriminatieconflict
  • hulp bij aangifte van discriminatie
  • het doorverwijzen naar andere organisatie of passende klachtenregeling zoals CGB
  • begeleiding en ondersteuning bij lopende procedures
  • voorlichting
  • advies, ondersteuning en voorlichting voor het hele maatschappelijke werkveld
  • het in kaart brengen van het discriminatieklimaat naar aanleiding van meldingen en signalen

Samen met u wordt u wordt bekeken of er een vervolgtraject kan worden opgestart. Bij meldingen waar diverse instanties bij betrokken zijn pakt Art.1 de zaak op als casemanager. Hierdoor is er maar één aanspreekpunt voor de melder. Door signalen te verzamelen kunnen we beleidmakers, organisaties en anderen laten weten wat er speelt en dat we actie dienen te ondernemen.

Door samenwerking is het mogelijk problemen op een breder maatschappelijk niveau te bekijken. Cultuur- en gedragsveranderingen kunnen dan worden ingezet.

Voorkomen en bestrijden

Door onder meer bij onderwijsinstellingen, etnische platforms en cliëntenraden voorlichting te geven over discriminatie hopen wij een beeld te geven hoe discriminatie bespreekbaar is te maken en te voorkomen. Onze op preventie gerichte workshops, lezingen, gastlessen en projecten maken wij geheel op maat en betrekken daar de actualiteiten in. Op deze wijze kunnen we goed inzichtelijk maken hoe we binnen Nederland kunnen samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van discriminatie.
Bij alles wat wij ondernemen staat het dialoogmodel centraal en daarom willen wij graag met u in gesprek.

Meer informatie/melden van een klacht

Voor het melden van een klacht of vragen over discriminatie kunt u bellen met de meld- en advieslijn: 0900- 2 354 354, of een mail sturen via info@art1no-gelderland.nl.

U vindt meer informatie op de website Art. 1 Noord Oost Gelderland.