Naar hoofdcontent

“We hebben het niet over zomaar iets.”

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
Hand 3188287 1920

Wendy is in mei 2022 gestart als Sociaal werker bij Stimenz in Elburg. Zij is Sociaal werker in Elburg en aandachtfunctionaris huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Vanuit de aanloop en ook bij de officiële start is Wendy bij de ouderenalliantie betrokken geweest. De ouderenalliantie bestaat uit partijen die hun kennis van ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deze alliantie is bedoeld om preventief zaken op te kunnen pakken, maar juist ook om samen te werken. In Elburg heb je het dan over de welzijnspartijen, het maatschappelijk werk, de politie, de bank, de notaris, MEE, Veilig thuis, Moviera, de kerk en twee zorgpartijen. Een lange lijst deelnemers waarbij het streven is om in 2024 deze lijst nog verder uit te kunnen breiden, denk hierbij aan bewindvoerders.

Binnen de samenwerking is een duidelijk speerpunt om continu te bekijken wat je haalt en brengt als deelnemer van de alliantie. Duidelijke overlapping zit hem in het netwerken en daarnaast ook expertise kunnen brengen. Het lijkt er nu op dat de ouderenalliantie haar tijd vooral zal investeren op casusniveau. Dat betekent niet dat er geen andere acties zijn geweest het afgelopen jaar. De alliantie heeft geïnvesteerd in kennisuitbreiding van inwoners zelf, maar ook van netwerkpartners die regelmatig bij mensen thuiskomen. Ook de informele partijen weten de ouderenalliantie steeds beter te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een avond georganiseerd voor vrijwilligers van een informele partij over het ‘niet pluis’ gevoel.

Dat iedere deelnemer van de alliantie daar met zijn eigen rol en eigen manier van werken zit werd voor Wendy de laatste bijeenkomst goed zichtbaar. Wendy neemt deel vanuit het maatschappelijk werk, waarbij zij signalen van ouderenmishandeling krijgt en de meldcode langs gaat. De politie vraagt zich af hoe het kan dat zij deze vele signalen niet meekrijgen. Voor Wendy een logisch antwoord, want bij de meldcode wordt het signaal niet altijd een officiële melding. De politie gaf daarbij aan dat het voor hen juist wél waardevol is om die signalen ook mee te krijgen. Zij weten hierdoor beter wat speelt in de gemeente. Dit voorbeeld maakt inzichtelijk dat eenieder werkt op zijn eigen manier; de één niet beter dan de ander, maar samen wél sterker.

De alliantie blijft werken aan haar naamsbekendheid. Zij keren regelmatig terug met een artikel in de krant. Daar is afgelopen jaar een casus uitgekomen. Een inwoner heeft zich gemeld met een vraagstuk. Wendy: “Dan is de vraag, hoe ga je verder na zo’n signaal? Vertrouwen krijgen en luisteren staat hierbij voorop. Ik stelde de inwoner de vraag hoe wij beiden op een objectieve wijze het gesprek met de betrokkenen aan konden gaan. De inwoner gaf aan graag eerst bewijsstukken te willen verzamelen voor het creëren van een basis. Waarna ik de vraag stelde; wat zou je eigenlijk van mij willen? De inwoner gaf aan dat het fijn zou zijn wanneer wij samen het gesprek aan konden gaan met de betrokkenen. De inwoner wilde dus gesteund worden.”

Wendy is zich bewust van de keuzes die zij maakt binnen haar eigen handelen en dat van de alliantie. De alliantie stelt zich daarbij dan ook regelmatig de vraag; ‘Wie is hierbij gebaat en levert het ook iets op als we dit gaan doen”? Partijen brengen dan ook geregeld casussen in om te behandelen.

Elkaar betrokken houden is voor Wendy een groot goed binnen de alliantie. Ook naar buiten toe continu in beeld kunnen blijven. Wendy: “Wie zijn wij, waar staan wij voor en hoe kan je ons vinden. De ingang is het Sociaal trefpunt en het zou heel mooi zijn als inwoners die route door herhaling in de media weten te vinden. Maar ik kan dit niet alleen. We moeten het lokaal dragen, gezichten geven vertrouwen. We hebben het niet over zomaar iets. Samen staan we sterk."