Naar hoofdcontent

Samen sterk voor een regionale en duurzame aanpak van welzijn en zorg

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
Gesprek aan tafel i Stock 1152767884

Apeldoorn duurzaam gezond is een initiatief dat zich inzet voor een vitale en gezonde regio. Zorg -en welzijnsorganisaties in Apeldoorn e.o. maken zich samen sterk voor een regionale en duurzame aanpak van welzijn en zorg in het veranderende zorglandschap. Inwoners van jong tot oud worden gestimuleerd om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid. De focus binnen Apeldoorn duurzaam gezond ligt nu eerst op ouderen.

Naast Stimenz, de gemeente Apeldoorn en De Kap doen ook de Huisartsen regio Apeldoorn, Gelre Ziekenhuizen, Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Riwis, GGNet, Verian en Zilveren Kruis mee.

De organisaties werken samen aan regionale opgaven en initiatieven. Dat is nodig als we kijken naar de data over gezondheid van inwoners en de capaciteit aan mensen en middelen. Door samen te werken, ideeën en initiatieven te delen zoekt Apeldoorn duurzaam gezond actief naar efficiënte en effectieve manieren om Apeldoorn (en omgeving) fit te houden. Versterken, verbinden en verduurzamen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Ideeën delen met elkaar zodat andere organisaties hier mogelijk ook bij aan kunnen sluiten.

Als sociaal werk organisatie is het nuttig om deel te nemen aan een netwerk met veel zorgpartijen. Zo schetst Charlotte, team- en contractmanager bij Stimenz. “Het gaat natuurlijk aan de ene kant over wat nu urgent is in de zorg. In de zorg is op korte termijn een hoop te doen om goede zorg te blijven geven. Tegelijkertijd willen we ook innoveren om het in de toekomst goed/beter te kunnen doen gezien de opgave die er ligt, dat vraagt een langere adem”.

Welzijn is van de preventie en dat wat een inwoner kan en wil bijdragen aan zijn wijk/ netwerk. Dat is ook hoe wij aanvullen: inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en in goede gezondheid (en welbevinden) laten meedoen. Charlotte: “Onze sociaal werkers weten als geen ander de kracht van de inwoner en het netwerk (in de wijk) te versterken. Daarnaast hebben we met onze Basis Ontmoetingsplekken en alle vrijwilligersprogramma’s een heel laagdrempelig en aantrekkelijke basis om stevige wortels in de samenleving te creëren. Dat is wat we al jaren doen en wat we graag verbinden met partners als zorgorganisaties.”

Stimenz kijkt samen naar wat preventief nodig is en kan. Er wordt gekeken naar wat iemand nodig heeft als diegene wel zorg nodig heeft. Wat kan de omgeving betekenen? Wat kunnen vrijwilligers doen? Wat heeft de naaste (mantelzorger) nodig? Ook vanuit onder meer De Kap en de Gemeente (via Praat vandaag over Morgen) wordt hier op allerlei manieren op ingezet.

Charlotte: “Het is fijn te merken dat we allen energie krijgen van het samen oppakken. Dat we beter weten van elkaar wat we doen en hoe we denken. Het voelt opbouwend om dit als gezamenlijke opgave te zien.”

Belangrijk voor Charlotte is hierbij ook dat de aanvulling met welzijn de schakel voor de inwoner kan zijn. Niet alleen praten over, maar ook de verbinding leggen mét inwoners op dit thema.